Vi har gjort noen endringer i kjørerutene våre gjeldende fra 1. mai 2016. Se på linken for endringene som gjelder deres postnummer: Kjørerute fra RBI Interiør AS – Mai 2016

Bestillingen må være oss i hende senest kl. 15:30 2 dager før lastedag dersom varene skal sendes med første bil.

For spørsmål ta kontakt med vårt kundesenter på tlf 69 92 19 20 eller send en mail til ordre@rbi.no