RBI Interiør AS

 
 
 

SALG / MARKED

 

Roald Hansen

Teamsjef / Distriktssjef Hordaland og Rogaland

roald@rbi.no

Tlf: 909 42 247

 

Morten Øiestad    

Distriktssjef Østfold, Oslo, Akershus og Oppland

morten@rbi.no

Tlf: 911 38 050

 

Aslak Buhol    

Distriktssjef  Oppland, Hedmark og Akershus

aslak@rbi.no

Tlf: 917 76 150

 

Jon Lund Henriksen

Distriktssjef Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og deler av Sogn- og Fjordane

jon@rbi.no

Tlf: 909 32 130

 

Terje Hansen    

Distriktssjef Nordland, Troms og Finnmark

terje.hansen@rbi.no

Tlf: 975 61 020

 

Frank Jostein Visnes

Distriktssjef deler av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag

frank.visnes@rbi.no

Tlf: 404 08 999

 

Harald Møller

Distriktssjef Agder, Telemark og Vestfold

harald@rbi.no

Tlf: 40 30 30 10

 

Irene Hagen

Salgsekretær

irene@rbi.no

Tlf: 930 08 488

 

Lise Engebretsen    

Markedsansvarlig

lise@rbi.no

Tlf: 928 04 989

 

Bente Kirkeby Ekre

Markedsmedarbeider

bente.ekre@rbi.no

Tlf: 95 89 71 11

 

Arash Ghavidel

Digital Markedsfører

arash.ghavidel@rbi.no

Tlf: arash.ghavidel@rbi.no

 
 
 
 

PRODUKT

Øyvind Langelandsvik

Teknisk ansvarlig

oyvind.langelandsvik@rbi.no

Tlf: 924 81 060

 

Hege Falchenberg

Brukerhjelp

hege@rbi.no

Tlf: 69 92 19 20

 
 
 
 

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

 

Remi Bergstrøm

Daglig leder

remi@rbi.no

Tlf: 906 15 129

 

Audar Dørum   

Salgs- og Markedsdirektør

audar@rbi.no

Tlf: 992 35 923

 

Lars Petter Gjermundsen   

Leder Økonomi/HR/IT

lars.petter.gjermundsen@rbi.no

Tlf: 982 07 477

 

Torgeir Borge   

Business Controller

torgeir@rbi.no

Tlf: 994 44 441

 

Morten Bredrup  

Grunndata-ansvarlig

morten.bredrup@rbi.no

Tlf: 938 27 806

 

Torhild Grimseth Huseby    

Administrasjonsassistent

torhild@rbi.no

Tlf: 986 05 581

 

Bente Nordmo

Økonomiansvarlig

bente.nordmo@rbi.no

Tlf: 951 00 121

 

Beate Bratlie

HR /Lønningsansvarlig

beate@rbi.no

Tlf: 481 54 507

 

Torill Gade Holm

Økonomi

torill.gade.holm@rbi.no

Tlf: 468 93 610

 
 
 
 

IT

Leif Kruse  

IT Support

leif@rbi.no

Tlf: 480 87 755

 
 
 
 

KUNDESENTER

Kristin Karstensen 

Teamleder KS

kk@rbi.no

Tlf: 69 92 19 20

 

Trude Ingstad

Kundebehandler

trude@rbi.no

Tlf: 69 92 19 20

 

Jorunn Lie Nielsen    

Kundebehandler

jorunn@rbi.no

Tlf: 69 92 19 20

 

Simen Holme    

Vareforsyningssjef – RBI / Smartboard

simen@rbi.no

Tlf: 934 15 919

 

André Bakke    

 

andre@rbi.no

Tlf: 482 02 602

 

Therese Leonardsen Mandji    

Logistikksjef

therese@rbi.no

Tlf: 404 67 530

 

Wenche Evensen    

Logistikk koordinator

wenche.evensen@rbi.no

 
 
 

Torild Dramstad

Leveranse

torild@rbi.no

Tlf: 928 14 905

 

Karina Syversen

Kundebehandler

karina@rbi.no

Tlf: 69 92 19 20

 

Per Morten Arnesen

Lager

per.morten.arnesen@rbi.no

Tlf: 476 12 701

 

Tommy Fjeldstad    

Lager/Verneombud

tommy@rbi.no / verneombud@rbi.no

Tlf: 900 91 863

 
 
 
 

RBI AB

pernilla2

Pernilla  Röhr  

Økonomiansvarlig

pernilla@rbi.no

Tlf: +46 735 03 15 74

 

Marcus Jakobsson

Distriktschef Mellan Sverige

marcus.jakobsson@rbi.no

Tlf: +46  760 09 25 52

 

Robert Blomquist

Distriktschef Syd Sverige

robert.blomqvist@rbi.no

Tlf: +46 735 40 58 30

 

 
 
 
 

SMARTBOARD

Tom Gunnar  Jensen    

Fabrikksjef

tomgunnar@rbi.no

Tlf: 900 15 520

 

Ewa  Holubowicz  

Innkjøper / Planlegger

ewa@rbi.no

Tlf: 474 88 953

 

Bård  Dalsåsen    

Tlf: 414 41 693

 

 

 

Mariusz Kala

Floor Manager

mk@rbi.no

Tlf: 48853160