RBI Interiør AS

 
 
 

SALG / MARKED

 

Audar Dørum

Salgs- og Markedsdirektør

audar@rbi.no

Tlf: 992 35 923

 

Roald Hansen

Teamsjef / Distriktssjef Hordaland og Rogaland

roald@rbi.no

Tlf: 909 42 247

 

Morten Øiestad    

Distriktssjef Østfold, Oslo, Akershus og Oppland

morten@rbi.no

Tlf: 911 38 050

 

Jon Lund Henriksen

Distriktssjef Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og deler av Sogn- og Fjordane

jon@rbi.no

Tlf: 909 32 130

 

Irene Hagen

Salgsekretær

irene@rbi.no

Tlf: 930 08 488

 

Lise Engebretsen    

Markedsansvarlig

lise@rbi.no

Tlf: 928 04 989

 

 
 
 

PRODUKT

Øyvind Langelandsvik

Teknisk ansvarlig

oyvind.langelandsvik@rbi.no

Tlf: 924 81 060

 
 
 
 

RBI AB

pernilla2

Pernilla  Röhr  

Økonomiansvarlig

pernilla@rbi.no

Tlf: +46 735 03 15 74

 

Robert Blomquist

Distriktschef Syd Sverige

robert.blomqvist@rbi.no

Tlf: +46 735 40 58 30