team

I RBI lever vi under kjerneverdiene som vi har definert i ordet SMARTE. Det skal reflekteres i alt vi gjør og kommuniserer.

Selgende
Vi skal se kundens behov og levere inntjening både for oss og kunden.

Motiverte
Vi skal motivere hverandre ved å vise positiv interesse for hverandres arbeidsoppgaver og fremheve gode resultater.

Ansvarlige
”Jeg tar det” og tar ansvar for oppgaver, kollegaer, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere som skal føle seg trygge!

Ryddige
Vi skal være strukturerte og fremstå ryddige med gode rutiner og orden.

Tilgjengelige
Vi skal være tilgjengelig for den som ønsker informasjon og kommunikasjon med oss.

Entusiastiske
Med stor entusiasme for våre produkter utfører vi våre arbeidsoppgaver med et glimt i øyet.