team

I RBI lever vi under kjerneverdiene Respekt, Begeistrende og Innbydende. Det skal reflekteres i alt vi gjør og kommuniserer.

Respekt
Vi skal ha respekt for oppgaver, kollegaer, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere slik at de føler seg ivaretatt av oss.

Begeistrende
Med stor begeistring utfører vi våre arbeidsoppgaver med et glimt i øyet

Iinnbydende
Vi skal fremstå inspirerende med innbydende produkter. Vi skal ha en innbydende væremåte overfor kunder, samfunn og internt.