nature

Grønt Punkt sikrer finansiering av returordningene for emballasje, og drifter selv returordningene for plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Som medlem av Grønt Punkt deltar man aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Grønt punkt

Mer informasjon på grontpunkt.no

Medlemsbevis Grønt Punkt 2014