Vår leverandør av laminat – Kronotex – har sertifisert sine produkter med Den Blå Engel. Den Blå Engel er på mange måter Tysklands svar på Miljømerket Svanen og er den første miljørelaterte merkingen for produkter og tjenester i verden. Siden 1978 har den satt standarden for miljøvennlige produkter og tjenester valgt av en uavhengig jury i tråd med definerte kriterier

Formålet med miljømerket er klart definert: Den Blå Engel fremmer bekymringene til både miljøvern og forbrukervern. Derfor er det tildeles produkter og tjenester som – fra et helhetlig synspunkt er av stor nytte for miljøet og, på samme tid, møte høye krav til servicevennlighet og helse og yrkesmessig beskyttelse. Økonomisk bruk av råvarer ved produksjon og bruk, lang levetid og en bærekraftig disposisjon alle disse er faktorer av stor betydning. Forbrukerne finner Blå Engel miljømerket om selve produktet, mens  Blå Engel miljømerkede tjenester gjør det en del av deres service tilbud. Mer info på blauer-engel.de

Blå engel

Blå Engel krav til trebasert produkter