Smartpanel har Svanemerket flere av sine vegg -og takpaneler, hvor går under navnet Smartpanel Pure. Hele 25 panelprodukter tilfredsstiller de høye kravene Svanemerket stiller. At Smartpanel er Svanemerket betyr at vi bruker sertifisert tre-råvare eller gjenvunnet materiale. Videre har vi redusert bruken av miljø- og helseskadelige stoffer, samt god holdbarhet og gjenvinnbarhet. Produksjonen av svanemerkede panelplater oppfyller strenge krav vedrørende energiforbruk, noe som gir redusert klimabelastning.

RBI Interiør får Svanemerket

rbi_NObakvegg2_outline

 

 

Se

Svanemerket lisens

Se også pressemelding