RBI investerer stort i en ny produksjonslinje i Fredrikstad.

RBI Interiør er en betydelig leverandør av gulv og vegg- og takpaneler på det norske markedet. I fjor var omsetningen på nesten 500 millioner kroner. Til nå har RBI hatt en produksjonskapasitet på 4,5 millioner m2 smartpanel årlig. Med det nye anlegget dobles kapasiteten. Produksjonen vil bli sterkt automatisert slik at operatørenes jobb i stor grad vil bestå av overvåking, omstilling og vedlikehold. Vision-teknologi skal benyttes for å sjekke at fresemønsteret, overater og farger er riktig.

Dette kan du lese mer om i Treindustrien: Smartpanel i Treindustrien

Treindustrien